Page 6 - Recensioner_Opsis_nr1-2021
P. 6

O SISRE S AR
Dikter om djur
– poesi, fakta, bild
och musik
Zoologipoesi: smådjur i toner
av Laura Ruohonen & Erika Kallasmaa Musik Petri Kumela
Övers. Annika Sandelin
Förlaget M 2020
hos respektive djur. Naturen bjuder på rika nyanser och dikterna väjer varken för det solkiga eller det utlevande. I dikten
om den skräniga skatan märks finlands- svenskan tydligt i ordvalen och fångar
upp det finska originalet: ”Härja härja hårda puckar! / Häftig heavyhajp! // Släng senapssåsen / på fyllkajsmåsen! / Påsen rämnar, holy shit! / Spugelkorv och spytt- pomfritt! // Livet är en roskkiosk!”. Håll med om att roskkiosk sitter annorlunda i munnen än skräpkiosk. Att överföra den klangrika finskan till svenska är en utma- ning av rang. Annika Sandelin är den rätta för uppgiften, hon är en medförfattare som håller måttet med råge.
Erika Kallasmaas bildberättande är collageaktigt och kantigt, stämningsfullt och skirt. Det generösa formatet förstorar de små krypen och sidorna används utsökt och skapar både dynamik och harmoni. Grafiskt genomkomponerad inbjuder diktbilderboken till en konstupplevelse utan åldersetikett. Att Eric Carle med sin hungriga larv är en förebild signaleras i uppslaget om Träddödaren, cossus cossus med skylten ”Hommage a Eric Carle”. Också det ovanliga utrotningshotade djuret axolotl finns med, som en hälsning till Linda Bondestams Augustnominerade cli-fi bilderbok Mitt bottenliv. Av en ensam axolotl (2020) utgiven på samma förlag. Som djur- och naturbilderbok är Zoologi- poesi hållbar, med sin höga verkshöjd kan den leva länge. Boken skär rakt in i pågå- ende miljödebatt. Skalbaggen, coleoptera tar ställning mot antropocen och männis- kovälde: ”Vi är fler än ni på vår planet!/ Vi gör vad vi vill så ni bara vet!”
Mia Österlund
docent i litteraturvetenskap
      Alltför få finskspråkiga bilderböcker spränger språkvallen. Det är synd, då finska bilderböcker tillför något nytt i ett nordiskt sammanhang. Laura Ruohonen och Erika Kallasmaas uppnosiga bilder- bokspoesi bryter det mönstret. Deras tidigare samarbete i Smaskens damaskens (2010) och Havsodjur (2019) har nått svenskspråkig publik genom följsamma och medskapande översättningar av Stella Parland och Annika Sandelin. Nu följer praktverket Zoologipoesi: smådjur i toner, ett bokprojekt som bottnar i en musikalisk övning som tar bilderboksform. Zoo- logipoesi är en smådjurs-encyklopedi i versform som sätter över trettio småkryp under lupp, och som nominerades till Finlands motsvarighet till August-priset, Finlandia Junior. Boken sitter rätt i tiden med sitt närgångna intresse för djur och natur, en inriktning som kan innehålla ekokritiska anslag. Att Laura Ruohonen som är en karismatisk kulturpersonlighet
inom teaterlivet har bakgrund som biolog får spelrum. Bokens format är rikt, precis som i den rad av djur-och naturböcker som ynglat av sig på bokmarknaden. Nytändningen i genren förankras i det medeltida bestiariet, där fantasi och fakta blandas friskt. Smådjurens personlighets- drag mejslas fram i dikt som är både rim- mad och fri. Boken bjuder också på korta faktarutor där ovanliga och underhållande drag understryks som att kräftan kissar från huvudet eller att buksimmaren låter lika högt som en gräsklippare och djurens latinska namn anges korrekt.
Zoologipoesi har ett globalt anslag. Petri Kumela initierade en musikalisk ut- maning, att komponera korta musikstycken om djur som är mindre än en katt. Musiken finns tillgänglig på nätet, vilket gör boken till ett mycket tidstypiskt exempel på hur barnlitteratur numera görs intermedialt, med vida samarbetsytor. Musiken kom först, sedan diktade och tecknade Ruoho- nen och Kallasmaa. Ambitionen är genom- gående hög, lekfullheten dominerar.
Smådjursdikterna lyfter roande drag
 6
N
E
P
C
R
E


   4   5   6   7   8