Page 18 - Recensioner_Opsis_nr1-2021
P. 18

 Vänskap över gränser
Zulusystrar
av Annika Langa & Anna Holmström Degerman
Bild Elin Fahlstedt
Opal 2021
Sjätteklassaren Ebbas lärare föreslår något så gammaldags som att barnen i klassen ska brevväxla med en klass jämnåriga barn i Sydafrika. Han möts förstås av protester och får frågan varför de inte kan chatta istället. Ebba känner sig lite tveksam men skriver i alla fall ett kort brev till Phumeza som hon tilldelats som brevvän.
Det visar sig att brevvännerna har en hel del gemensamt trots att de bor så långt ifrån varandra. Båda saknar en förälder, Ebbas mamma är död och Phumezas pappa är försvunnen. De skickar små presenter till varandra och diskuterar
om elaka människor möjligen kan vara vampyrer. Ebba erbjuder Phumeza att få dela pappa med henne. De oroar sig för klimatförändringarna och båda reagerar starkt när någon blir illa behandlad.
Boken är ingen renodlad brevroman. Förutom de tolv brev som återges finns längre textavsnitt riktade till läsaren där
flickorna rapporterar om sin vardag i ett slags dagboksanteckningar.
Lokalfärgen i beskrivningen av den sydafrikanska storstaden Johannesburg är förvånande svag med tanke på att den ena av bokens författare, Annika Langa, bor där sedan 1991. Inte heller Hörnefors, där Ebba bor, gör något kraftigare avtryck. De sociala skillnaderna mellan flickornas hemmiljöer skymtar men är inte något huvudtema.
Zulusystrar är en trivsam och vänlig berättelse där det mesta löser sig till det bästa. Den vresiga grannkvinnan som Ebba varit rädd för visar sig sörja ett förlorat barn och hon hjälper Ebba att stödja en mobbad flicka. Phumeza blir vän med pojken som trakasserat henne för att hon övertagit hans plats i fotbollslaget. I bokens sista brev skriver Ebba till sin döda mamma och berättar om Phumeza och att hon någon gång i framtiden vill åka till Johannesburg. Samma dag har hon för för- sta gången följt med till sin mammas grav.
Elin Fahlstedts färgillustrationer i en snabb och fartig stil fokuserar på personer- nas övertydliga mimik och starka känslout- tryck som ilska och sorg. Ibland har det gått lite för fort som när någon uppvisar en öppen mun som helt tycks sakna tänder.
Texten flyter lätt och passar bra att högläsa. Båda författarna har skrivit för barn tidigare. Elin Fahlstedt vann Opals bilderbokstävling 2010 med bilderboken Önskeprickar.
Anne-Marie Karlsson
    18   14   15   16   17   18