Om Opsis Barnkultur

Opsis Barnkultur är en inspirerande, färgstark och bildrik tidskrift – för vuxna – om det som händer inom barn- och ungdomskulturen i Sverige och resten av världen. Tidskriften vänder sig till alla som kommer i kontakt med barn: lärare, pedagoger, psykologer, bibliotekarier, kulturarbetare, och naturligtvis, mammor och pappor, morfar, farmor…

I Opsis Barnkultur skriver nyfikna och kunniga skribenter kul och kritiskt, klokt och angeläget. Författare, tecknare, skådespelare, skribenter, regissörer och många andra som arbetar med kultur för barn och unga träder fram i generösa intervjuer och reportage.

I Opsis Barnkultur finns konstreportage med barnperspektiv och många bilder. Artiklar om kultur och pedagogik i skola och förskola. I varje nummer finns en serie sammanhållna artiklar kring ett tema.

Opsis Barnkultur har under årens lopp bjudit på teman som Musik för barn, Teater världen runt, Boken i förskolan, Våldet i barnkulturen. Sex, Bilden av barnet, Starka flickor, Pojkar och Utstickare.

Opsis Barnkultur handlar om det som barn och ungdomar läser, tittar på, lyssnar på. Vi synar tv och datorns bildskärm. Vi tittar på film på bio och på video. Vi bjuder på recensioner, reflektioner och debatt. Vi studerar och analyserar, funderar och diskuterar såväl gamla tiders som dagens barnkultur. Vi försöker ifrågasätta, och ibland vända på begreppen.

Opsis Barnkultur startades 1986 med namnet Opsis Kalopsis. Birgitta Fransson, som är ansvarig utgivare, var redaktör fram till 2002 då hon avlöstes av Helene Lumholdt. 2005 – 2009 var Pia Huss redaktör och mellan 2010 och 2021 delade Birgitta Fransson och Marianne von Baumgarten Lindberg på redaktörskapet. Från sommaren 2021 är Marianne von Baumgarten Lindberg ensam redaktör.
2005 fick Opsis Barnkulturs formgivare Eva Alge det prestigefyllda Gulliverpriset som årligen delas ut av IBBY-Sverige. Opsis Barnkultur utkommer med stöd av Statens Kulturråd och Astrid Lindgrens stiftelse Solkatten.