Annonsera i Opsis Barnkultur

Opsis Barnkultur är Sveriges och Nordens enda fristående tidskrift för vuxna om kultur för barn och unga. Bland enskilda prenumeranter finns pedagoger i skola och förskola, författare, illustratörer, dramatiker, filmare, regissörer och andra kunniga yrkesmänniskor som arbetar med kultur.

Opsis Barnkultur läses också mammor och pappor, mor- och farföräldrar och andra vuxna som är intresserade av kultur
för barn och ungdom. Tidskriften finns förstås även på landets bibliotek och på kulturinstitutioner av många slag.

När du annonserar i Opsis Barnkultur når du viktiga
opinionsbildare.

Opsis Barnkultur har funnits sedan 1986 och kommer ut
med fyra utgåvor per år: mars, juni, september och december.

Annonsbokning:

Marianne von Baumgarten Lindberg
Telefon: 070- 572 97 17
E-post: marianne@opsisbarnkultur.se
Adress: Engelbrektsgatan 6 B, 114 32 Stockholm

Annonsmaterial:

Inger Kåberg
Telefon:
08-644 33 83, 0708-44 33 83
E-post: inger.kaberg@telia.com
Adress: Valhallavägen 152 D, 115 24 Stockholm
Gärna som tryckfärdiga PDF-filer. Märk annonsen med Opsis Barnkultur samt vilken utgåva.

Annonsformat och priser:

Tidskriftens format utfallande: 219 x 265 mm.

Storlek

Mått

Pris

Uppslag

405x230

14 000 kr

Helsida

188x230

8 000 kr

Halvsida
liggande

188x114

5 500 kr

Halvsida
stående

91x230

5 500 kr

1/4-sida liggande

188x54

3 500 kr

1/4-sida stående

91x114

3 500 kr

1/8-sida

91x54

1500 kr