Opsis Barnkultur har upphört.
I 35 år har vi drivits av en passion och vilja för att stötta och ppmärksamma barnlitteratur.
Ledningen har nu beslutat att upphöra med verksamheten
på grund av åldersskäl.
Krafterna är slut - åldern har tagit ut sin rätt och då vi inte har hittat
intressenter för att driva verksamheten vidare tvingas vi att ta detta tråkiga beslut.

 

Om Du har några frågor till oss kan Du kontakta

Katarina Söderberg, katarina.soderberg@hotmail.com
eller
Johan Linander, 0708 66 15 77.