Previous Page  10 / 14 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 14 Next Page
Page Background

58

R

O

P

S IS

R

E

C

E

N

S

E

R

A

V

issa berättelser, som de grekiska my-

terna, är ständigt lika aktuella i kraft av

sitt angelägna och mänskliga innehåll om

sökande efter identitet, passionerad kärlek,

girighet, hämnd, svartsjuka, mod och

generositet. Gudar och människor rör sig i

samma värld och är förunderligt lika, även

om gudarna har större makt att styra och

iscensätta sin vilja på för människorna gott

och ont. Annika Thor är en i högsta grad

närvarande berättare, hon har valt att åter-

ge några av de mest välkända sagorna men

också några mindre vanliga. Det är ett per-

sonligt urval av det tvåtusenåriga materi-

alet och hennes berättarröst ökar läsarnas

känsla av närvaro och aktualitet. I rollen

som närvarande berättare använder hon

direkt tilltal och fäller ibland kommentarer

som drar in läsaren. Allt berättat i ett na-

turligt flöde, där bakgrundsupplysningar

Grekiska myter –

angelägna i vår

samtid

Odjuret i labyrinten

& andra grekiska myter

Text: Annika Thor

Bild: Jakob Wegelius

BonnierCarlsen 2016

snyggt fogas in och bidrar till läsbarheten.

Enda knepigheten är de många namnen

och gudarnas intrikata släktförbindelser,

som dock klarnar efterhand.

Thor håller sig till grundhandlingen i

de olika sagorna och betonar de motiv hon

finner mest angelägna i vår samtid. Hon

plockar upp teman som hur vi bemöter

främlingen i berättelsen om de fattiga

gamlingarna Philemon och Baukis, vars

vänlighet och generositet med det lilla de

ägde, visade de förklädda gudarna att det

fortfarande fanns goda människor. Eller

hur Iphis som föds som flicka, växer genom

moderns hemlighållande upp som pojke

och förälskar sig i en flicka. Gudinnan Isis

hjälper Iphis så hon byter till önskat manlig

kön och lever lycklig i alla sina dagar med

sin älskade. Guden Dionysos har både

kvinnliga och manliga drag och vill inte

välja könstillhörighet eller erkänna några

gränser. Han är den enda som föds två

gånger och gifter sig till slut med den av

Theseus så nesligt övergivna Ariadne.

Jakob Wegelius anknyter till antikt

bildspråk samtidigt som han bevarat sitt

eget lätt igenkännbara uttryck. Det är

en njutning att se helsidesporträttet av

Atalanta som övertrumfar hela jaktlaget

och fäller vildsvinet. Hon kommer senare

att springa ifrån alla sina friare, utom den

som gudinnan Afrodite inser att Atalanta

är kär i. En man som står ut med hennes

kompetens. Tala om att vårt samhälle inte

har avlägsnat sig så långt från de grekiska

sagornas. Wegelius illustrationer i tusch

och akvarell ligger på hel- eller halvsidor,

Annika Thor. Foto Ulla Montan