Hellsings böcker i nya kläder


Illustration Ellen Ekman ur Där upp i gardinerna.

Av Lena Kåreland

Lennart Hellsing som i år skulle ha fyllt hundra år har präglat vår barnkultur alltsedan sin debut 1945. Han hörde till dem som i sina böcker stod för förnyelse och nyorientering såväl vad gäller innehåll som attityd till barnet. Med gäckande formuleringar och originella figurer har han skapat monument och myter som lever vidare i folkmedvetandet. Vem känner inte Herr Gurka eller Munken i sin pepparkakskoja?

Många av Hellsings böcker går alltjämt att få tag på men långt ifrån alla. Det finns således goda möjligheter detta jubileumsår att presentera ett författarskap med klassikerstatus för nya generationer. Man undrar därför nyfiket vad Rabén & Sjögrens förlag har valt att ge ut på nytt av denne ordens trollkarl som i decennier glatt både barn och vuxna med halsbrytande rim och uppsluppna verser. 

Det tycks som om man framför allt vill lyfta fram den lekfulle Hellsing, författaren till glada och kluriga ramsor som ofta är tonsatta. Och det förefaller som om man satsat främst på att nyillustrera hans poesi. Den ambitionen kan sägas stå i samklang med Hellsings eget intresse för konst. Han var alltid mån om att barn skulle få möta ett brett bildutbud och valde alltid illustratörer till sina böcker med stor omsorg. Gärna uppsökte han även konstnärer verksamma utanför barnboksvärldens gränser, vilket låg i linje med hans strävan att utplåna den i hans tycke alltför strikta uppdelningen mellan litteratur för barn och för vuxna. Redan på 1940-talet tog han till exempel kontakt med keramikern vid Gustavsberg, Stig Lindberg, som lekfullt och elegant bildsatte Nyfiken i en strut. Bland andra konstnärer han engagerat som inte direkt hör hemma inom barnboksområdet märks Tommy Östman, Peter Dahl och Ulrica Hydman-Vallien. Han försökte också locka till sig nya och oprövade krafter.

Det stämmer således väl med Hellsings anda när man på Rabén & Sjögren kontaktat unga och mindre kända krafter i början av sin karriär för att bildsätta Hellsings verser. Det tydligaste exemplet på detta är samlingsvolymen Rulla rulla kula, hoppa på klack och sula, som tycks vara förlagets stora satsning i jubileumsutgivningen. Det har denna vår också kommit ut ytterligare en samlingsvolym med rim och ramsor, två böcker i pekboksformat och Boken om Bagar Bengtsson i nyutgåva.

 
Läs hela Lena Kårelands artikel i Opsis nummer 2

Vill du prenumerera på Opsis Barnkultur? Gå in på Prenumerera i vänsterspalten och fyll i kupongen så kommer Opsis till din brevlåda!