Frihet, lek och skapande i förskolan

”Daghem ska vi ha, och dom ska va´ bra” skanderade vi rytmiskt och trosvisst i demonstrationstågen på 60-talet. Den stora daghemsutbyggnaden som kom på 70-talet var väl inte precis vår förtjänst, men lite ära tog vi nog åt oss ändå. Där jag bodde när mina barn var små fanns inga daghem och jag minns tiden som ett sammelsurium av lösningar: inneboende barnflickor, dagmammor, snälla grannar som var hemmafruar, halvdagslekskola för sexåringar. En period arbetade både jag och barnens pappa tre dagar var i veckan och en snäll tant kom på onsdagar då ingen av oss var hemma. En oumbärlig farmor minns jag med tacksamhet och kärlek. Ordet livspussel fanns inte då, men det var precis det det var.
I dag är daghem – eller förskola som det heter nu – en självklarhet för de allra flesta och ny förskoleutredning är på gång. Under 2018 ska förskolan få en ny läroplan. I det här numret skriver vi om förskolan utifrån olika infallsvinklar. Birgitta Hammarström Lewenhagen berättar om förskolans historia i Sverige. Att någon form av allmän barnomsorg har funnits i drygt 150 år var en nyhet för mig. Varför var det då så komplicerat när mina barn var små? Anne-Marie Körling skriver om hur olika pedagoger har påverkat och fortfarande påverkar verksamheten. Olika pedagogiska teorier har på skiftande sätt betonat barns rätt till lek, skapande och frihet och har stor betydelse för det dagliga arbetet med barnen. Karin Furness, som har arbetat med bild i förskola och skola i många år berättar hur man kan skapa förutsättningar som gör att barnens egen kreativitet, lust och skapande kommer till sin rätt. Och intervjun med arkitekt Jonas Kjellander betonar vikten av den fysiska miljön, både inne och utomhus. Han menar att ljus och trappor är viktiga komponenter när man planerar den miljö som små barn vistas i hela dagarna. Trapporna ska vara utformade så att man inte behöver stänga dem med grindar utan barnen kan använda dem i sitt utforskande av rum och dimensioner. Intressant tanke!
I Susanna Ekströms genomgång av hur daghemmet/förskolan har presenterats i bilderböckerna från 60-talet till idag får man inte bara en intressant litterär och konstnärlig analys utan också en bild av hur man sett på förskolan under olika årtionden.
Gemensamt för alla skribenterna är att de betonar barns rätt till frihet, lek och skapande och genomsyras av en tilltro till barnet och hur viktigt det är att alltid sätta barns behov i centrum. Man kan bara hoppas att den nya läroplanen också kommer att präglas av det och att inte betoningen på inlärning och skola blir helt dominerande.

Birgitta Fransson