#Kärleksbomba Rastaktivisterna och hylla den fria leken!

Vet du vad rastaktivisterna är och vad de gör? Antagligen inte trots att är över 20000 och finns i fler än 500 skolor! Av en slump hamnade jag i Facebooksgruppen Rastaktivisterna och fick plötsligt dagligen intressanta spännande bilder och text med kreativa förslag på skolgårdslekar.  Jag lyckades spåra en av startarna, fritidspedagogen Olof Jonsson som Opsis nu intervjuat, så även Gustav Sundh, som vunnit pris som Årets lärare 2016. Båda framhåller hur viktig rasten är både för lek och för att skapa goda relationer, konflikter som uppstår på rasten följer ofta med in i klassrummet. Genom att gå med i Facebookgruppen kan man inspireras och få många råd för aktiviteter. Och ta del av forskning kring lek – nyss läste jag om en studie från Helsingfors universitet som visar att barn som slipper asfalten och får leka på en "skogig" gård där man odlar egna grönsaker, bär och blommor mår mycket bättre mentalt och fysiskt. Inte minst för att man också får smutsa ner sig – då mår barnen ändå bättre!                                             
"Lekens mål är att leka ännu mer " säger den tyske filosofen Hans Georg Gadamer och från den utgångspunkten har förskolläraren och litteraturpedagogen Susanna Ekström åkt runt och tittat på tio olika lekparker, både natur-, äventyrs- och litterära parker där barn och vuxna kan leka och lära sig nya lekar.                                                
 "Lika barn leka bäst men olika barn hittar på de bästa lekarna" sa en klok person.                                            
 Minns du din skolgård? Var det bara asfalt eller fanns det spännande områden för lek? Och hur har det sett ut historiskt? (Läs om det på sid 20-21) I dag tycks skolgårdarna krympa eller t.o.m. saknas, kanske främst i storstäderna. Myndigheter ska granska 5000 skolgårdar och ge en rapport under 2018.  Opsis vill följa upp detta och även skriva om vad som händer med barns vardagsmiljö i alla nya skol -och bostadsområden.                     
Men sanningen är att Opsis behöver fler läsare/prenumeranter för att kunna göra den tidning vi önskar - innehållsrik med hög kvalitet, goda skribenter och i en estetiskt konstnärlig form. Vi är ju den enda barnkulturtidskriften och också den enda som har ett stort antal recensioner, mellan 10-14 sidor i varje nummer. Vi tycker att alla vuxna som på något sätt arbetar med barn , eller har egna – kan ha glädje och nytta av Opsis.  Och vi tackar alla prenumeranter och hoppas ni fortsätter! Kanske vill ni även ge bort Opsis till någon annan -– i julklapp eller som present? Gå då in på vår hemsida under Prenumeration och följ instruktionerna.                 
Ett gott slut och en bra början på 2018 önskas alla trofasta och nya läsare.


Marianne von Baumgarten-Lindberg